Senjorų edukacinė kelionė į Vilnių


2024 m. gegužės 24 d. Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Bendruomenės skyrius (Vilties g. 1) organizavo 30-čiai Visagino senjorų edukacinę kelionę į Vilnių.

Jie lankėsi Vilniaus universiteto botanikos sode. Grožėjosi oranžerijoje auginamais kaktusais, gėlynais, retų rūšių medžiais. Pasivaikščioję parko takeliais, patraukė į sostinę, kur turėjo galimybę pajusti didmiesčio gyvenimo tempą. Vakarop senjorai lankėsi Lietuvos operos ir baleto teatre, kuriame žiūrėjo baletą „Piaf“, apie garsios dainininkės jaudinančią gyvenimo istoriją. Puiki choreografija, jaudinanti muzika, palietė kiekvieno žiūrovo širdį.

Už šią kelionę senjorai dėkoja Visagino savivaldybės tarybos nariui Sergejui Kotovui, kuris geranoriškai bendradarbiauja su VSPC Bendruomenės skyriumi ir palaiko kultūrines iniciatyvas.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.