VSPC įvyko atvejo vadybininkų susitikimas


2024 m. gegužės 21 d. Visagino socialinių paslaugų centre (VSPC) įvyko Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkų susitikimas / diskusija su Anykščių rajono socialinių paslaugų centro, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro ir Zarasų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkais.

Susitikimo / diskusijos tikslas – siekti kokybiško atvejo vadybos procesų vykdymo. Atvejo vadybininkai diskutavo tarpinstitucinio bendradarbiavimo temomis, aptarė bendradarbiavimo subtilybes, pagalbos priemonių pasiūlą, jų teikimo šeimoms efektyvumą. Pasidalijo gerąja darbo patirtimi, aptarė sunkumus, trikdžius, su kuriais atvejo vadybininkai susiduria vykdydami atvejo vadybos procesus.

Dalyviai pasidalijo įžvalgomis apie naujai rengiamus atvejo vadybos, socialinių paslaugų srities darbuotojų atestacijos tvarkos aprašus, įsigaliosiančius nuo š. m. liepos 1 d.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.