Socialinės atsakomybės ugdymas per visuomenei naudingą veiklą


Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje (toliau – Globos skyrius) 2023 m. rugsėjo mėnesį vyko užsiėmimai, kurie buvo orientuoti į Jungtinių tautų Tvarios plėtros tikslus (SDG17), juose skirta daugiau dėmesio tvarumo iniciatyvoms. Ugdyta paslaugų gavėjų asmeninė atsakomybė vykdant visuomenei naudingą veiklą, gamtos išteklių naudojimo optimizavimą, gyvenimo kokybę ir lūkesčius visame pasaulyje.

Į vieną iš užsiėmimų buvo pakviesta ekologė Liubovė Pavliuk, kuri kalbėjo apie klimato kaitą, kas gali turėti didelį poveikį visuomenei ir apie tai, kad jos pasekmių sumažinimas yra didžiulė problema, su kuria šiandien susiduriama. Pasak ekologės, mes turime įrankių, kuriuos galima panaudoti konkrečių problemų sprendimui: energijos taupymas, atliekų rūšiavimas, antrinių žaliavų naudojimas ir kt. Tokiu būdu paslaugų gavėjai dalyvavo vykdant JTTP tikslus.

Kita pamoka buvo diskusija apie tai, kaip galėtume prie to prisidėti. Paslaugų gavėjai ir darbuotojai patys gamino ženklus apie elektros energijos taupymą, įsigijo konteinerius popieriui, stiklui ir plastikui rūšiuoti, mokėsi panaudoti buitines atliekas iš stiklo bei popieriaus, o vėliau surengė dirbinių parodą. Užsiėmimai buvo labai naudingi, atsirado daug idėjų tolesniam darbui aplinkosaugos tema.

2023-09-27 gilinantis į Jungtinių tautų Tvarios plėtros tikslus  (https://www.delfi.lt/video/konferencijos/tvarumo-kursas) VSPC Globos skyriaus gyventojai ir darbuotojai žiūrėjo Delfi.lt transliuojamą konferenciją „Tvarumo kursas“, pagrindinės temos: „Tvarių pakuočių pranašystės“ ir „Ar netrukus paskęsime atliekų jūroje?“.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.