Tarptautinė šeimos diena


2024 g. gegužės 16 d. senjorai rinkosi į Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrių (Vilties g. 1) pažymėti Tarptautinę šeimos dieną.

Šventės „Pavasario spalvos“ metu buvo atidaryta klubo „Paletė“ (vad. Marija Ščerbakova) dailės darbų paroda, kiekvienas meno saviveiklos kolektyvas pristatė savo programą. Koncerte skambėjo dainos, sukosi šokėjos, buvo deklamuojamos eilės, skirtos šeimos vertybėms.

Po nuotaikingo pasirodymo visi žiūrovai ir saviveiklininkai patraukė į kiemelį, kur kiekviena  nevyriausybinė organizacija pasodino savo hortenziją. Šventės pabaigoje Pensininkų klubo choras „Melodija“ (vad. Svetlana Basistaja“) su visais susirinkusiais sudainavo dainą „Žemėj Lietuvos“. Gražių melodijų ir bendrystės įkvėpti, senjorai skirstėsi su viltimi, kad jų kiemelis sužydės ir džiugins visus visaginiečius.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.