Kariuomenė ne baubas III


Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialiniai darbuotojai darbui su šeima 2024 m. rugpjūčio 5–9 d. organizuoja sukarintą stovyklą „Kariuomenė ne baubas III“.

Stovykla skirta Visagino savivaldybės 14–18 metų jaunuoliams, ji vyks Vidiškių kaime, Ignalinos rajone, gyvenvietės stadione prie Varnio ežero. Ši stovykla yra tęstinė, kurios tikslas – patriotiškai auklėti jaunimą ir stiprinti pasitikėjimą kariuomene, suteikti jaunuoliams pradinių, karinio rengimo žinių, didinti jaunimo užimtumą. Jaunuoliai gyvens kariškose palapinėse, valgys kariškoje lauko virtuvėje gamintą maistą. Užsiėmimus ir apmokymus apie rikiuotę, išgyvenimą, pirmos pagalbos suteikimą, maskavimosi gudrybių ves LK KASP Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Ignalinos pėstininkų kuopos kariai savanoriai.

Planuojama surengti ekskursiją pėsčiomis į Ignalinos miestą, kurios metu jaunuoliai bus supažindinti su miesto istorija, apžiūrės lankytinas vietas. Jaunuoliai turės galimybę pramogauti „Žuvėdros“ pramogų parke.  Stovykla yra nemokama, išskyrus už pramogą „Žuvėdros“ pramogų parke.

Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 601 02 247, el. p. ingrida.daubariene@vspc.lt

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.