Velykinė šventė „Linksmas margutis“


Kas čia daros, kas čia daros,

Visi šaukia: kiaušių balius!

Šventos Velykos mus lanko jau čia,

Gražiausi margučiai stuksena šalia…

Šventos Velykos aplanko visus,

Išsprogę kačiukai džiugina mus.

 

Velykos – viena gražiausių pavasarinių kalendorinių švenčių Lietuvoje. Ši šventė turi gilias, persipinančias senojo lietuvių tikėjimo, pasaulietiškas ir katalikybės tradicijas. Įvairiaspalviai margučiai – pagrindinis Velykų šventės, pusryčių stalo akcentas.

Velykų šventė išlaikiusi nemažai senųjų tradicijų, tačiau jų prasmės dažnas nežino ir nebeprisimena, o būtent tradicijų prasmė, simbolika suteikia šventei ypatingos nuotaikos. Anksčiau buvusios populiarios vaisingumo temos dabar akcentuojamos mažiau, tačiau vienas itin ryškus to simbolis, margučiai – išlieka. Kartu su pavasariu, po žiemiško snaudulio, prabunda tiek gamta, tiek ir žmogus.

Artėjant Šv. Velykoms, bendradarbiaujant Visagino socialinių paslaugų centro ir Vaikų dienos centro socialinėms darbuotojoms Jelenai Petiukevič, Olgai Grigorjevai ir Skirmantei Žigaitei, 2024 m. kovo 26 d. Vaikų dienos centre buvo organizuota šv. Velykų šventė „Linksmas margutis“.

Šventėje dalyvavo tėvai ir vaikai iš šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba ir (ar)  teikiamos socialinės paslaugos, bei Vaikų dienos centrą lankantys vaikai. Organizuotos šventės tikslas – skatinti šeimos narius, kuriems taikoma atvejo vadyba ir (ar)  teikiamos socialinės paslaugos, puoselėti tarpusavio emocinius ryšius, įtraukiant juos į bendrą veiklą. Tėvams ir vaikams dalyvaujant prasmingoje, tradicijas puoselėjančioje veikloje stiprinamas šeimos narių tarpusavio ryšis, ugdomi socialiniai įgūdžiai, aktyvinamas šeimų įsitraukimas į bendruomeninį gyvenimą.

Šventės metu su vaikais ir tėveliais bendrauta apie Velykinio laikotarpio papročius ir tradicijas, margučių simboliką, tradicinius kiaušinių marginimo būdus, apie tai, kokia yra margučio reikšmė, kodėl žmonės jį margina, kokia reikšmę turi raštai, spalvos. Išsiaiškinta, kas yra Atvelykis arba Vaikų Velykėlės, kodėl ypatingas dėmesys skiriamas vaikams, kokios šios šventės tradicijos. Vaikai aktyviai dalyvavo atsakinėdami į Velykinės viktorinos klausimus, deklamavo eilėraščius, buvo demonstruotas Velykinis filmukas. Šventės metu vaikai ir tėvai džiaugėsi pavasariu, margino kiaušinius, darė rankdarbius, verbų vainikus, žaidė velykinius žaidimus, rideno margučius ir dalinosi gera nuotaika. Vaikai papasakojo, kaip švenčiamos šv. Velykos jų šeimose. Renginio dalyvius lydėjo pavasariška nuotaika, visi džiaugėsi jaukiu bendravimu.

Tegul šv. Velykos suvirpina širdį ir atneša patį didžiausią džiaugsmą, o namus apgaubia ramybė, nauja viltis ir gyvenimo šviesa! Linksmų šv. Velykų!

 

Straipsnį parengė: Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Jelena Petiukevič ir Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Olga Grigorjeva.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.