Gamtos ir žmogaus atgimimas


Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyriuje (Vilties g. 1) 2024 m. balandžio 9 d. vyko renginys „Gamtos ir žmogaus atgimimas“.

Senjorų visuomeninės organizacijos puošė pastato edukacinę aplinką, parengė meninę programą, serviravo šventinius stalus, pristatė kepinius ir margučius. Šventės pabaigoje kiekviena organizacija gavo saldų prizą: Visagino Statytojų klubas buvo apdovanotas už edukacinės aplinkos puošimą, Pensininkų klubui buvo įteiktas prizas už šventinių pyragų įvairovę, Trečiojo amžiaus universiteto Šokio fakulteto lankytojos gavo saldumynų už meninę programą, o Neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Pušelė“ buvo apdovanotas už išskirtinius margučius.

Senjorai šventės metu degustavo velykinius patiekalus, deklamavo eiles apie pavasarį, inscenizavo pasaką „Raiba vištelė“, dainavo, šoko. Po šventės, linksmai nusiteikę skubėjo pasigrožėti pavasarėjančia gamta.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.