Visagino socialinių paslaugų centre vyko pasitarimas


Visagino socialinių paslaugų centre 2023 m. kovo 16 d. vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato viršininkas Gintaras Mažintas, Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Onutė Pernavienė, VSPC direktorė Stanislava Ostrouch, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Lina Cicėnienė, Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai darbui su šeima.

Atvejo vadybininkė Renata Šeibokienė apžvelgė Lietuvoje įvykdytų išpuolių prieš socialinius darbuotojus statistiką, papasakojo apie darbuotojų patyrimus, kai susiduriama su paslaugų gavėjų pykčiu, grasinimais, negatyviomis emocijomis, taip pat su psichinėmis ligomis sergančių asmenų agresijos protrūkiais, kai dėl ligos paūmėjimo jie tampa nenuspėjami, neadekvataus elgesio. Teigė, kad siekiame sutelkti specialistų komandą, siekiančią bendro tikslo, efektyviai bendradarbiaujančią, įsitraukiančią į pagalbos procesą.

Pasitarimo metu buvo kalbama apie socialinių darbuotojų darbui su šeima, atvejo vadybininkų saugumo užtikrinimo galimybes lankantis paslaugų gavėjų, patiriančių socialinę riziką, šeimose. Aptartos policijos pareigūnų prevencinių patikrinimų vykdymo galimybės šeimose, kuriose fiksuoti smurto, psichotropinių medžiagų vartojimo atvejai. Darbuotojai pasidalijo atvejais bei situacijomis, kuriose reikalinga policijos pareigūnų pagalba.

Onutė Pernavienė išsamiai papasakojo apie smurto artimoje aplinkoje prevenciją, akcentavo požymius, iš kurių galima atpažinti smurtą patiriantį asmenį. Supažindino darbuotojus apie prekybos žmonėmis formas, verbavimo būdus bei pagalbos nukentėjusiems teikėjus. Atkreipė dėmesį į socialinių darbuotojų svarbą, vykdant prevenciją bei pastebint šeimose tiek  smurto, tiek prekybos žmonėmis apraiškas. Gintaras Mažintas atsakė į darbuotojų klausimus, pasiūlė kitą pasitarimą organizuoti Visagino policijos komisariate.

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.