Visaginui – 48


Miesto gimtadienis – svarbi šventė kiekvienam visaginiečiui. Prie renginių maratono kasmet noriai prisijungia ir Visagino visuomeninių organizacijų senjorai.

Socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyriaus (Vilties g.1) kiemelyje 2023 m. rugpjūčio 4 d. nuo ankstyvo ryto šurmuliavo šio renginio entuziastai. Statybininkų klubo nariai kūrė kilimą „Gervė“ iš gamtinės medžiagos, Pensininkų klubo atstovė Liudmila gamino gėles scenografijai, saviveiklininkai repetavo. Į senjorų erdvę, kur vyko koncertas „Su meile Visaginui“, atvyko miesto meras Erlandas Galaguz, mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, Visagino tarybos nariai, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, Visagino socialinių paslaugų centro direktorė Stanislava Ostrouch, miesto gyventojai.

Susirinkusius žiūrovus pasveikino šokiu „Kepurinė“ Visagino trečiojo amžiaus universiteto šokių fakulteto lankytojos. Programoje dalyvavo Visagino neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Pušelė“, Pensininkų klubo choras „Melodija“, eiles skaitė Liudmila Zorina ir Anatolijus Tkačenko, jaunatviškos energijos įnešė Visagino kūrybos ir menų akademijos baleto klasės moksleivės, solistai Sofija ir Radionas Starinskiai, Emilija Galaguzaitė, totorių draugijos vaikų kolektyvas. Koncerto finale pakiliai nuskambėjo žiūrovų ir saviveiklininkų atliekama daina „Žemė Lietuvos“, kuri tarsi vainikavo meilę prieš 48 metus šiame Rytų Aukštaitijos žemės lopinėlyje įsikūrusiam miestui.

Senjorų erdvėje veikė Marijos Ščerbakovos kūrybinės dirbtuvės, Galina Charbedija pristatė savo kurtas stilizuotas lėles lietuviškais tautiniais kostiumais. Po koncerto visi susirinkusieji į šventę buvo vaišinami Daivos ir Povilo pagaminta ypatingo skonio koše.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.