Išvyka į gamtą „Tu nesi vienas“


Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Anastasija Komarova ir Ingrida Grigorjeva 2023 m. rugpjūčio 1 d. organizavo išvyką į gamtą „Tu nesi vienas“, kuri vyko prie Visagino ežero, ir buvo skirta šeimoms, kurioms yra taikoma atvejo vadyba.

Išvykos tikslas – aktyvinti bendruomeninį gyvenimą, skatinant turiningai praleisti laisvalaikį, formuojant bendravimo įgūdžius. Išvykos metu vaikai žaidė su kamuoliu įvairius žaidimus, mokėsi žaisti komandoje, ieškoti bendrų susitarimų. Visi išvykos dalyviai aktyviai įsitraukė į žaidimus. Šiltą ir saulėtą rugpjūčio dieną vaikai maudėsi ežere, linksmai leido laiką. Po maudynių vaikai kepė ant laužo dešreles bei zefyrus.

Darbuotojos skatino vaikus aktyviai dalyvauti žaidimuose, sužadinti kūrybiškumą ir vaizduotę, ugdyti jų draugiškumą, ir bendravimą. Išvykos metu buvo sudaryta draugiška ir maloni aplinka, kad žygio dalyviai praleistų laiką linksmai ir turiningai, patirtų daug teigiamų emocijų. Vaikams labai patinka išvykos į gamtą ir jie išreiškė norą, kad būtų daugiau tokių išvykų, kur galima atrasti naujų draugų, linksmai praleisti laiką, pakeisti aplinką bei pabūti gamtoje.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.