VSPC buvo organizuotos intervizijos


Socialinis darbas yra profesinė veikla, kuri skirta padėti žmonėms, šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais per santykį su aplinka. Socialiniame darbe kiekvieną dieną specialistai susiduria su sunkumais, emociniu perdegimu bei iššūkiais.

2022 m. (kartą per ketvirtį) Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimos skyriaus socialinė darbuotoja Anastasija Komarova organizavo skyriaus socialiniams darbuotojams intervizijas. Intervizija yra konsultavimo(si) metodas, reiškiantis „matymą iš vidaus“. Tai – atvejo (sunkios, neaiškios, emociškai neišspręstos situacijos) analizė. Intervizijos metodas padeda specialistams, dirbantiems su šeimomis, patiriančiomis sunkumus, atsidūrus ties profesinio „perdegimo“ riba arba kai susiduriama su darbinėmis situacijomis, kurių patys vieni nebepajėgia išspręsti, abejoja dėl savo veiksmų, yra „užklimpę“ santykyje ir nesugeba jo konstruktyviai išspręsti.

Intervizijos metu kiekvienas dalyvis gali išsakyti savo nuomonę apie situaciją, duoti pasiūlymus bei patarimus. Kiekvienas specialistas turi žinoti, kad komandoje galima išspręsti įvairias sunkias situacijas bei gauti emocinį palaikymą.