VSPC darbuotojai dalyvavo pasitarime


2023 m. spalio 13 d. Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) direktorė Stanislava Ostrouch, Pagalbos namuose skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja Jolanta Binkiewicz, Pagalbos namuose skyriaus socialinė darbuotoja dienos socialinei globai Agnė Dobrianskienė ir Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus socialinė darbuotoja, pavaduojanti laikinai nesantį Bendruomenės skyriaus socialinį darbuotoją, Anžela Pečionkina dalyvavo Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos organizuotame pasitarime, kuris vyko Utenos rajono socialinių paslaugų centre.

Pasitarimo metu socialiniai darbuotojai, organizuojantys dienos socialinę globą ir atsakingi už asmeninės pagalbos organizavimą, dirbo darbo grupėse, dalinosi gerąja patirtimi, kalbėjo apie darbinėje veikloje iškylančias problemas bei situacijas, aptarė teisės aktų pasikeitimus. Įstaigos vadovai aptarinėjo įvairias vadybines darbo sritis.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.