VSPC Globos skyriuje įvyko Gyventojų tarybos susirinkimas


2023 m. vasario 21 d. Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje (toliau – Globos skyrius) įvyko pirmasis šiais metais Gyventojų tarybos (toliau – Tarybos) susirinkimas.

Atviru balsavimu Globos skyriaus gyventojai išrinko naują Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, šešis narius, iš kurių penki yra Globos skyriaus gyventojai ir vienas socialinis darbuotojas, dirbantis Globos skyriuje. Tarybos koordinatoriumi buvo išrinktas – užimtumo specialistas.

Susirinkimo metu buvo aptarti Gyventojų tarybos organizaciniai klausimai, susirinkimų organizavimas, Tarybos narių bendrosios teisės ir pareigos.

Naujai išrinktai Tarybai linkime sėkmingo darbo 2023 metais.

VSPC psichologė Jelena Seledcova.