VSPC vyko intervizijos


Socialiniame darbe nuolat kyla sunkumų bei iššūkių.  Kiekvienam socialiam darbuotojui tenka priimti reikšmingus sprendimus, išgyventi patiriamas emocijas, nusivilti, todėl Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Violeta Juodkaitė per 2023 m. vieną kartą per ketvirtį organizavo Paramos šeimai skyriaus socialiniams darbuotojams intervizijas.

Intervizija – mokymosi įrankis profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui. Tai kompetencijų ugdymo forma, kai kreipiamasi į kolegas ar bendraminčius, kad šie padėtų jiems įsigilinti ir spręsti darbe kylančias problemas bei sudėtingas situacijas. Tai kolegų vadovaujamas metodas, kuris nesiremia išoriniu ekspertu, atliekančiu moderatoriaus vaidmenį. Tai refleksinis būdas grupei, apimantis procesą su apibrėžtais vaidmenimis. Pagrindinis dėmesys skiriamas profesinėms situacijoms arba iššūkiams.

Intervizijų metu socialiniai darbuotojai nagrinėja sudėtingus atvejus, situacijas, remiantis dalyvių pristatomais atvejais. Intervizija paremta profesiniu dialogu, skirtingais dalyvių požiūriais, patirtimis, todėl analizuojant atvejus, skatinamas aktyvus dalyvių įsitraukimas, reflektavimas, konsultavimasis, probleminių klausimų kėlimas, siekiant kartu atrasti veiksmingiausius pagalbos vaikui ir (ar) šeimai būdus. Pasak kolegų, intervizijos suteikia galimybę ne tik tobulėti, bet ir tapti savo srities profesionalais.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.