VSPC vyko pasitarimai, skatinantys bendradarbiavimą


Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus specialistai 2023 m. birželio 29 d. organizavo Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus ir Visagino miesto bendruomeninių šeimos namų specialistų pasitarimą.

Pasitarime dalyvavo Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus vyr. atvejo vadybininkė Diana Zubrova, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai darbui su šeima ir Visagino bendruomeninių šeimos namų psichologai, socialiniai darbuotojai bei mediatorė.

Pasitarimo metu buvo pristatyta Visagino bendruomeninių šeimos namų vykdoma veikla, pateikta informacija apie planuojamas paslaugas Visagino mieste. Kiti specialistai pristatė informaciją apie kitas teikiamas paslaugos Visagino savivaldybėje ir jų prieinamumą. Pasitarimo pabaigoje specialistai diskutavo apie galimus bendradarbiavimo būdus ir galimybes.

2023 m. gruodžio 11 d. Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus specialistai organizavo Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus ir Visagino bendruomeninių šeimos namų specialistų, psichologų ir priklausomybės ligų konsultantų pasitarimą.

Pasitarime dalyvavo Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus vyr. atvejo vadybininkė Diana Zubrova, atvejo vadybininkai, Visagino bendruomeninių šeimos namų psichologai, socialiniai darbuotojai, Raudonojo Kryžiaus Visagino skyriaus specialistai, VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro psichologas ir Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (Visagino sav.) priklausomybės ligų konsultantas.

Pasitarimo metu buvo pristatomos teikiamos Visagino sav. paslaugos, pristatyta informaciją apie atvejo vadybos procesą ir aptarti esminiai atvejo vadybos principai. Specialistai pasitarimo metu diskutavo apie paslaugų Visagine poreikį, aptarta, kokių paslaugų trūksta, taip pat buvo diskutuojama apie galimus bendradarbiavimo būdus ir galimybes ateityje.

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.