Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje (toliau – Globos skyrius) toliau vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

2024-02-09 psichologė organizavo gyventojams užsiėmimą tema: ,,Antistresas“, „Depresijos ir nerimo žaidimas“.  Buvo pasirinkta žaidimo forma. Žaisti – smagu ir naudinga, žaidimai turi daug teigiamų poveikių. Išsiskiriantis endorfinas mažina neigiamą streso poveikį ar net skausmą.

Žaidimų metu buvo sprendžiamos įvairios netikėtos problemos, skatinama gyventojų vaizduotė ir kūrybiškumas, stiprinami tarpusavio ryšiai, didinamas bendradarbiavimas.

Žaidimas gali mokyti bendradarbiauti, pasiekti konkretų tikslą, o pasiekę bendrą tikslą ar išsprendę užduotį, žmonės patiria teigiamas emocijas, kurios, savo ruožtu, didina tarpusavio patrauklumą, artimumą, grupės pasitikėjimą. Galiausiai, žaidimas gali paskatinti serotonino išsiskyrimą, kurio trūkumas siejamas su depresija. Taigi, žaisti galime ir tada, kai norime užkirsti kelią blogai nuotaikai. Kai darome tai, ką mėgome daryti būdami vaikais, pavyzdžiui, žaisti žaidimus, jaučiamės saugūs, laimingi ir labiau patenkinti gyvenimu.

Buvo linksma ir naudinga! Tikimės, kad mūsų gyventojai  tai prisimins ir kuo dažniau tai taikys kasdieniame gyvenime.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.