Kviečiame paremti Visagino socialinių paslaugų centrą (VSPC) pervedant 1,2 proc. savo pajamų mokesčio.

VSPC įsteigtas 2004 m. gruodžio 23 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-358. VSPC savo veiklą vykdo vadovaudamasis nuostatais, patvirtintais Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-148. Įstaigos pagrindinės veiklos rūšys: stacionarinė slaugos įstaigų veikla, stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla, kita stacionarinė globos veikla, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.

 VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

VSPC veiklos tikslai – teikti socialines paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

VSPC misija – teikti socialines paslaugas pagyvenusiems, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, vaikams, šeimoms, benamiams, išsaugant ryšius su visuomene.

VSPC vizija – socialinių paslaugų įstaiga teikianti kokybiškas socialines paslaugas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius.

MŪSŲ REKVIZITAI:
Visagino socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas 300079075
Taikos pr. 13, 31110 Visaginas
A. S. LT247300010094594024
AB bankas „Swedbank“
Kodas 73000
Tel. (8 386) 70 053

Tel. pasiteirauti (8 386) 70 220

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.