GĖLIŲ KALBA


2023 m. rugpjūčio 26 d. Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Bendruomenės skyriaus (Vilties g. 1) erdvės buvo pilnos visaginiečių – tradiciškai Visagino miesto gimtadienio renginių ciklas startavo čia, kur susitiko ko gero penkių kartų visaginiečiai!

Susitikimo pretekstas – Visagino TAU Dailės fakulteto darbų paroda „Gėlių kalba“, subūrusi visų čia veikiančių ir vyresniojo amžiaus gyventojus vienijančių nevyriausybinių organizacijų bendruomenę. Parodos iniciatorė – Dailės fakulteto dekanė, liaudies menininkė Marija Ščerbakova.   Renginyje netrūko ir socialinių partnerių, ir kitų susidomėjusių visaginiečių bei miesto svečių. Salė buvo pilnutėlė.

Parodos atidarymo programoje – choro „Melodija“, vokalinio ansamblio „Pušelės“ ir, žinoma, Visagino TAU Šokių fakulteto kolektyvo pasirodymai. Gėlių tema reiškėsi visomis formomis – pristatytuose puikiuose dvylikos autorių, dekanės su meile vadinamų „meno terapeutėmis“, tapybos darbuose, kurie vos tilpo į turimas eksponavimo erdves, skaitytoje poezijoje ir dainų tekstuose, šokių choreografijoje, sveikinimų žodžiuose, puokštėse… Beje, dalis puokščių Viktorijos Urbonienės buvo sukurtos iš zefyrų! Salėje nuo Nadeždos Ostrižnovos pristatytos jos sodo žiedų ekspozicijos jautėsi švelnus medaus aromatas.

Miesto šventės pradžios renginyje dalyvavo ir labai šiltai bendruomenę pasveikino Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, VSPC socialinė darbuotoja Anžela Pečionkina.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.