Pavasario aidai


Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrius (Vilties g. 1) pasitiko pavasarį renginių gausa.

Buvo organizuota edukacinė programa „Pavasario lygiadienis“. Joje dalyvavo įvairių nevyriausybinių organizacijų senjorai, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos moksleiviai, gyventojai su negalia, kurie margino margučius. Šį renginį moderavo Daiva Staniukaitienė.

Kartu su Visagino kultūros centru buvo organizuota moksleivių darbų paroda „Laiškai Lietuvai“, kuri veiks iki 2023 m. balandžio 28 d.

2023 m. balandžio 19 d. vyko popietė „Velykų atgarsiai“. Šiame renginyje senjorus pasveikino VSPC socialinė darbuotoja Anžela Pečionkina, Pensininkų klubo pirmininkė Danutė Prišmantienė, visuomenininkė Zinaida Tresnickaja. Susirinkę senjorai dainavo, skaitė eiles, vaidino pasaką „Raiba vištelė“, pristatė velykines kompozicijas. Aktyviausi buvo apdovanoti prisiminimo dovanėlėmis. Visi puikiai nusiteikę skirstėsi namo, planuodami naujus susitikimus.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.