Poezijos ir muzikos popietė „Kalėdiniai skaitymai“


Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Bendruomenės skyriuje (Vilties g. 1) 2023 m. gruodžio 2 d. vyko tradicinis renginys „Kalėdiniai skaitymai“.

Senjorų visuomeninių organizacijų atstovai parengė puikią programą. Šventę pradėjo nuotaikingu šokiu „Veltinukai“ Visagino trečiojo amžiaus universiteto Šokio fakulteto lankytojos, vadovaujamos Galinos Chutarskich. Buvo skaitomos eilės lietuvių, ukrainiečių, baltarusių, lenkų, rusų kalbomis apie žiemos šventes, jų reikšmę žmonių gyvenime. Salėje tvyrojo geranoriškumas, pagarba kiekvienos tautos poezijai ir kultūrai.

J.ir A. Tkačenkų šeima parengė inscenizaciją. Vladimiro Baltikovo atliekami romansai palietė kiekvieno klausytojo širdį. Šiais metais į šventę buvo pakviesti mokiniai iš VSPC Vaikų dienos centro. Jų atstovas Miroslavas padeklamavo eilėraštį „Žiema“. Visagino viešosios bibliotekos darbuotoja Oksana Belskaja skaitė eiles apie draugystę, tarpusavio supratimą bei kalėdinio laikotarpio svarbą.

Visi skaitovai ir solistas buvo apdovanoti šventinėmis dovanėlėmis. Renginio žiūrovai ir dalyviai skirstėsi puikiai nusiteikę ir kiekvienas į namus parsinešė šventišką nuotaiką.

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.