VSPC Nakvynės namuose paminėta Pasaulinė benamystės diena


Kiekvienais metais spalio 10-ąją minima Pasaulinė benamystės diena. Ji skirta vienai iš globalių žmonijos problemų, kuri vienaip ar kitaip liečia beveik visas šalis. Benamiai yra žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių netenka būsto. Nuo 2010-ųjų šią dieną vyksta įvairūs renginiai, kuriais siekiama rasti būdų, kaip sumažinti benamystės mastą bei atkreipti visuomenės dėmesį į pačią benamystės problemą.

2022 m. spalio 10 d. pirmą kartą Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Nakvynės namuose buvo organizuotas renginys, kuriame savo kūryba ir gyvenimo patirtimi pasidalino Krikščionių bažnyčios PERGALĖ pastorius Jevgenijus Khimenka (Jevgenij Khimenko). Pastorius akcentavo, kad svarbu suvokti, kaip mes galime priimti save ir kitus, kiek patys esam atviri autentiškam susitikimui su savimi ar su benamyste patiriančiu asmeniu, su juo pačiu kaip žmogumi, o ne stereotipu.

Nakvynės namų gyventojai aktyviai įsitraukė į diskusiją, kaip žmonės, gyvenantys įprastą gyvenimą, dėl pasikeitusių aplinkos sąlygų atsiduria gatvėje, kodėl žiūrima į juos kaip į asocialius asmenis, nors tai eiliniai žmonės su savo unikaliomis gyvenimo istorijomis. Renginys baigėsi pabendravimu prie arbatos puodelio.

Buvimas su patiriančiais benamystę leidžia permąstyti, kaip matome tuos žmones jų nepažindami ir kaip keičiasi požiūris vis labiau pažįstant ir suprantant, kad nors truputį kilstelėjus jų asmens orumą ir vertę, tai galėtų būti pirmoji paskata pokyčiui ir suvokimui, leidžianti sėkmingai grįžti į bendruomenės gyvenimą.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.