EQUASS 2022 m. rezultatai


Su Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje EQUASS 2022 m. rezultatais, galite susipažinti čia.