Globos skyriaus gyventojai buvo susipažinti su EQUASS rezultatais už 2023 m.


Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje (toliau – Globos skyrius) 2024 m. vasario 29 d. įvyko Gyventojų  susirinkimas. Susirinkimo tikslas buvo susipažinti su EQUASS rezultatais už 2023 m.

Globos skyriaus gyventojai, padedant Gyventojų tarybos veiklą koordinuojančiai Globos skyriaus psichologei Jelenai Seledcovai, suprato pateiktą informaciją, rezultatams pritarė ir išsakė savo nuomonę dėl socialinių paslaugų kokybės gerinimo. Gyventojai pabrėžė, kad gyventojų įgalinimui vienu iš svarbių kriterijų kelia įsitraukimą į bendruomenę bei bendradarbiavimo su partneriais svarbą.

Džiaugiamės gyventojų įsitraukimu į VSPC veiklą ir jų teikiamais pasiūlymais dėl veiklos tobulinimo. Globos skyriaus specialistai nuolat tobulina apklausų, gautų rezultatų pristatymo metodus, atsižvelgdami į paslaugų gavėjų individualius poreikius, nes rūpi, kad kiekvienas gyventojas suprastų skyriuje vykdomas veiklas, turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę ir pagal galimybes dalyvautų tobulinant teikiamų paslaugų kokybę.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.