VSPC įvyko tarpinstitucinis pasitarimas


Šiandien tėvų piktnaudžiavimas psichotropinėmis medžiagomis yra dažna vaiko teisių pažeidimo priežastis. Ydingas tėvų gyvenimo būdas vaikams kenkia ne tik čia ir dabar, bet neigiamai paveikia jų ateitį. Jei nors vienas iš tėvų piktnaudžiauja svaigalais, padaroma didelė žala vaikų gyvenimui. Dirbami su šeimomis socialiniai darbuotojai dažnai susiduria su šia opia problema, todėl svarbu nuolat gilinti savo profesines žinias bei bendradarbiauti su kitomis  įstaigomis ir organizacijomis, kurias galima įtraukti į pagalbą šeimoms. Tai padeda teikti kokybiškas paslaugas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius. Nuo 2023 m. Visagine pradėjo veikti metadono kabinetas.

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Ingrida Grigorjeva ir Anastasija Komarova 2024 m. vasario 23 d. organizavo susitikimą/pasitarimą, kuriame dalyvavo Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro, Raudonojo Kryžiaus, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro ir VSPC Paramos šeimai skyriaus specialistai.

Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Monika Kupstienė supažindino dalyvius su pakaitinio metadono paslaugos organizavimu bei teikimo tvarka Visagino mieste. Gydytojas toksikologas Artūras Barkus papasakojo, kaip veikia pats metadono preparatas ir kaip atrodo gydymas. Vyko aktyvi diskusija tarp specialistų. Susitikimo metu buvo aptariami klausimai dėl pakaitinio metadono programos asmenims skyrimo, metadono programos organizavimo ir koordinavimo, siekiant normalizuoti pacientų būseną, skatinti pozityvius elgesio ir socialinės adaptacijos pokyčius. Susitikimo metu buvo gauti išsamūs atsakymai į visus rūpimus klausimus.
Apibendrinant metodinį pasitarimą, įvardinta bendradarbiavimo svarba tarp įstaigų gerinant paslaugų kokybę bei didinant paslaugų įvairovę ir prieinamumą.

Dėkojame Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro, Raudonojo Kryžiaus, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro specialistams bei visiems VSPC darbuotojams, dalyvavusiems pasitarime ir tokiu būdu prisidėjusiems prie paslaugų šeimoms gerinimo.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.