Paminėjome Tarptautinę šeimos dieną


Nuo 1994 metų Jungtinės Tautos (JT) oficialiai paskelbė gegužės 15-ąją Tarptautine šeimos diena. Ši diena skatina pagalvoti apie problemas, susijusias su šeimomis, ir pagilinti žinias apie socialinius, ekonominius ir demografinius procesus, darančius įtaką šeimoms. Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“; 2 dalyje nustatyta: „Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.“

Žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos – nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima – kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą.

Ką mums reiškia žodis šeima? Tikriausiai, kiekvienas atsakytume skirtingai. Bet visi sutiktume, kad meilė, tarpusavio supratimas, tam tikrų pareigų ir atsakomybių prisiėmimas sudaro tvirtos šeimos pagrindą, kurioje vyrauja darna ir pasitikėjimas, saugiai auga vaikai, kuriamos tradicijos ir istorija.

Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Jelena Petiukevič ir Olga Grigorjeva bendradarbiaujant su Visagino šeimos ir vaiko gerovės centru, dalyvavo bendroje veikloje, kurios metu suteikė savo pagalbą, organizuojant renginius Tarptautinės šeimos dienos progai paminėti. Renginių tikslas – skatinti šeimų bendrumą, stiprinti tarpusavio ryšius ir puoselėti šeimos tradicijas.

2023 m. gegužės 14 d. Visagino Santarvės aikštėje įvyko šventė, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Šventė pritraukė daugybę šeimų. Šventės metu dalyvaujančios šeimos turėjo galimybę dalyvauti edukacinėse veiklose, piešimo konkurse, varžytis judriosiose estafetėse šeimoms, linksmintis kartu su kitais šventės dalyviais.

2023 m. gegužės 16 d. buvo organizuota iškilminga eisena nuo Santarvės aikštės iki Visagino kultūros centro „Draugystė“, kuriame vyko šventinis koncertas. Koncerto metu šauniausios miesto šeimos buvo apdovanotos nominacijoje „Metų šeima“. Tokia iniciatyva buvo skatinama  šeimas didžiuotis savimi, toliau augti ir rodyti pavyzdį visuomenei. Darni šeima yra didelė vertybė, tad siekiama ne tik įvertinti, bet ir skleisti kitiems geros šeimos pavyzdį. Kiekvienai šeimai buvo linkima gyventi meilėje, dalintis savo mintimis ir gerbti vienas kito nuomonę, rūpintis vienas kitu ir kuo dažniau tai parodyti, visada palaikyti vienas kitą ir kartu ieškoti sprendimų užklupus sunkumams.

Tarptautinės šeimos dienos minėjimas – tai socialinė iniciatyva atkreipti dėmesį į šeimos svarbą visuomenėje bei darnių santykių puoselėjimą šeimoje.

 

Straipsnį parengė

Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Jelena Petiukevič,

Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Olga Grigorjeva

 

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.