Šv. Velykos VSPC Savarankiško gyvenimo namuose


Pavasarį švenčiamos šv. Velykos – tai atgimimo, atsinaujinimo laikas.

Krikščioniškajame pasaulyje šv. Velykos yra itin svarbios. Džiugiai baigiasi gavėnios laikotarpis ir pasitinkamas prisikėlęs Kristus. Ta proga Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Savarankiško gyvenimo namuose apsilankė Visagino neįgaliųjų draugijos ansamblis „ Pušelė“ su dainomis ir šokiais, į svečius atvyko gyventojai iš Visagino grupinio gyvenimo namų su vaišėmis ir dovanomis.

Visi klausė dainų, stebėjo šokius, rideno margučius, vaišinosi skanėstais. Geros atmosferos nevaržo laikas ar vieta – tai yra tai, kas atsiranda, kai žmonės iš tikrųjų mėgaujasi buvimu kartu ir atsipalaiduoja.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.