Visagino senjorai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną


Visagino senjorai labai atsakingai ruošėsi pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Visagino trečiojo amžiaus universiteto studentės, Statybininkų ir Pensininkų klubų lankytojai išsiuvinėjo 34 trispalves verpstes, kurios buvo panaudotos renginio scenografijai.

Kovo 8 dieną vyko renginys „Verpkime laisvę Lietuvai“. Jo metu miesto senjorams vyko atvira lietuvių kalbos pamoka, kurią vedė TAU dekanė Zinaida Tresnickaja. Šventės dalyviai visi sugiedojo Tautišką giesmę, po to turėjo atsakinėti lietuviškai į svarbius mūsų šaliai klausimus: Kada Lietuva įstojo į ES, kada paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, kokios šalys Lietuvos kaimynės, 5 didžiausi Lietuvos miestai, ilgiausios upės ir t.t. Po to Neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Pušelė“ ir VTAU šokio fakulteto lankytojos parengė šventinį koncertą.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.