VSPC 2022 m. organizuotos intervizijos


2022 m. (kartą per ketvirtį ) Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Dovilė Mačiulienė organizavo intervizijas Paramos šeimai skyriaus socialiniams darbuotojams darbui su šeima.

Intervizija – tai atvejų aptarimas profesionalų grupėje, išlaikant konfidencialumo bei profesinės etikos principus. Intervizijos metu dalijamasi darbo patirtimi, siejami teoriniai bei praktiniai savo darbo aspektai, bandoma ieškoti būdų profesiniams sunkumams išspręsti, aptariant galimus tikslai ir galimybės. Kiekvienas grupės narys gali išsakyti savo nuomonę šiais klausimais bei pasidalinti savo įspūdžiais (mintimis, jausmais), susijusiais su diskutuojama tema.

Intervizijų metu socialiniai darbuotojai tobulėjo ir asmeniškai, ir profesinėje srityje. Buvo nagrinėti atvejai, susiję su smurtu, prievarta, agresija, alkoholio vartojimu. Intervizijų metu specialistai galėjo tobulinti asmeninius įgūdžius, atskleisti savo profesines galimybes. Specialistams buvo sudaryta galimybė refleksiškai pažvelgti į savo darbo turinį ir procesą, lavinti savo darbinius įgūdžius, gauti grįžtamąjį ryšį apie darbo turinį ir procesą. Socialiniai darbuotojai taip pat gavo pagalbą kaip asmenys ir kaip darbuotojai, turėjo erdvę išreikšti ir analizuoti savo emocijas, nepasitenkinimą, susierzinimą, kitus neigiamus reiškinius, kuriuos sukelia darbas. Čia jie taip pat mokėsi geriau planuoti ir panaudoti gautas žinias ir patarimus tam tikrose darbinėse situacijose. Intervizijos parodė, jog pagalbą žmonėms teikiantys specialistai savo darbe turi padėti klientams įveikti krizes ir sunkumus.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.