VSPC 2022 m. organizuotos intervizijos


2022 m. (kartą per ketvirtį ) Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Dovilė Mačiulienė organizavo intervizijas Paramos šeimai skyriaus socialiniams darbuotojams darbui su šeima.

Intervizija – tai atvejų aptarimas profesionalų grupėje, išlaikant konfidencialumo bei profesinės etikos principus. Intervizijos metu dalijamasi darbo patirtimi, siejami teoriniai bei praktiniai savo darbo aspektai, bandoma ieškoti būdų profesiniams sunkumams išspręsti, aptariant galimus tikslai ir galimybės. Kiekvienas grupės narys gali išsakyti savo nuomonę šiais klausimais bei pasidalinti savo įspūdžiais (mintimis, jausmais), susijusiais su diskutuojama tema.

Intervizijų metu socialiniai darbuotojai tobulėjo ir asmeniškai, ir profesinėje srityje. Buvo nagrinėti atvejai, susiję su smurtu, prievarta, agresija, alkoholio vartojimu. Intervizijų metu specialistai galėjo tobulinti asmeninius įgūdžius, atskleisti savo profesines galimybes. Specialistams buvo sudaryta galimybė refleksiškai pažvelgti į savo darbo turinį ir procesą, lavinti savo darbinius įgūdžius, gauti grįžtamąjį ryšį apie darbo turinį ir procesą. Socialiniai darbuotojai taip pat gavo pagalbą kaip asmenys ir kaip darbuotojai, turėjo erdvę išreikšti ir analizuoti savo emocijas, nepasitenkinimą, susierzinimą, kitus neigiamus reiškinius, kuriuos sukelia darbas. Čia jie taip pat mokėsi geriau planuoti ir panaudoti gautas žinias ir patarimus tam tikrose darbinėse situacijose. Intervizijos parodė, jog pagalbą žmonėms teikiantys specialistai savo darbe turi padėti klientams įveikti krizes ir sunkumus.