VSPC socialiniai darbuotojai rinkosi į intervizijų grupes


VSPC socialiniai darbuotojai rinkosi į intervizijų grupes

Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė, socialinio darbo ekspertė Asta Karosienė 2022 m. organizavo keturias intervizijas centro vyriausiems socialiniams darbuotojams ir socialiniams darbuotojams.

Intervizija – tai atvejų aptarimas profesionalų grupėje, išlaikant konfidencialumo bei profesinės etikos principus. Grupių metu socialiniai darbuotojai dalijasi darbo patirtimi, sieja teorinius bei praktinius savo darbo aspektus, bando ieškoti būdų profesiniams sunkumams išspręsti, aptaria iškilusius sunkumus, darbo metodus. Kiekvienas grupės narys gali išsakyti savo nuomonę šiais klausimais bei pasidalinti savo įspūdžiais (mintimis, jausmais), susijusiais su diskutuojama tema.

Intervizija – įrankis profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui.

Asta Karosienė, Visagino socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė, socialinio darbo ekspertė