VSPC įvyko mokymai ,,Savivertė. Kaip pagerinti vaiko savivertę?“


Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė Asta Karosienė 2022 m. lapkričio 30 d. vedė mokymus ,,Savivertė. Kaip pagerinti vaiko savivertę?“. Mokymuose dalyvavo 12 asmenų, kuriems taikoma atvejo vadyba ir teikiamos socialinės paslaugos.

Šių mokymų tikslas – supažindinti su savivertės samprata bei žemos savivertės išraiškomis ir pristatyti galimybes ir būdus stiprinant savivertę.

Vaikystėje dauguma vaikų susiduria su pasitikėjimo savimi iššūkiais. Pasitikėjimo savimi trūkumas lemia visas gyvenimo sritis: gebėjimą mokytis ir bendrauti mokykloje, džiaugtis laisvalaikio užsiėmimais, o kas svarbiausia – džiaugtis savimi kaip harmoningu, kūrybingu, sėkmingu žmogumi suaugus. Mūsų tėvų pareiga – padėti vaikui užsiauginti pasitikėjimą savimi.

Savivertė yra tai, kaip žmogus vertina pats save, savo gebėjimų visumą, reikalingumą ir naudingumą artimiausiems žmonėms ir visuomenei apskritai. Savivertė turi didelę įtaką vaiko pasitikėjimui savimi, savarankiškumui, gebėjimui rasti išeitis iš sudėtingų situacijų, priimti iššūkius ir ištikus nesėkmei. Vaikai užauga sėkmingi tada, kai jie pasitiki savimi.

Mokymų metu kalbėjome apie tai, kaip formuojasi ir nuo ko priklauso savivertė, kaip savarankiškai koreguoti savivertę, įgauti didesnį pasitikėjimą savimi ir kitais. Aptarėme keletą būdų, kaip sustiprinti savo ir vaikų savivertę, kaip labiau pasitikėti ir tikėti savimi.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.