2023

Intervizijos VSPC

Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus vyr. atvejo vadybininkė Diana Zubrova 2023 m. organizavo keturias intervizijas Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus atvejo ... Plačiau

Kalėdinis paštas

Visagino socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose skyriaus dienos socialinės globos skyriaus paslaugų gavėjai kartu su individualios priežiūros darbuotojais 2023 m. gruodžio 4–22 d. dalyvavo kalėdinėje ... Plačiau

VSPC vyko intervizijos

Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja Ingrida Daubarienė  2023 m. organizavo keturias intervizijas Paramos skyriaus socialiniams darbuotojams. Siekiant, kad socialinis darbas būtų ... Plačiau

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos Ingrida Daubarienė ir Violeta Juodkaitė 2023 m. gruodžio 15 d. organizavo viktoriną „Šventų ... Plačiau
Plačiau

Kviečiame dalyvauti šventiniuose renginiuose

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti  Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyriaus (Vilties g. 1, Visaginas) šventiniuose renginiuose. 2023-12-20 15.00 val. literatūrinis vakaras „Kalėdiniai skaitymai“; 2023-12-28 15.00 ... Plačiau

Intervizijos VSPC

Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Rasa Nastajienė 2023 m. (kartą per ketvirtį) organizavo intervizijas Paramos šeimai skyriaus ... Plačiau

Gražiausi sveikinimai jubiliejaus proga

Visagino socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose skyriaus  paslaugų gavėja 2023 m. gruodžio 12 d. Valentina Rusinova paminėjo savo garbų  85 m. jubiliejų. Linkime Valentinai Rusinovai ... Plačiau

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.