2023 gegužės

Senjorai sportuoja

Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrius (Vilties g. 1) kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro centru organizuoja sportinius užsiėmimus Visagino savivaldybės senjorams, kuriuos ... Plačiau

Vaikai kuria grožį

Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Anastasija Komarova ir Ingrida Grigorjeva 2023 m. balandžio 14 d. organizavo kūrybines dirbtuvėles ... Plačiau

Mūsų senjorai aktyviai keliauja

Šie matai paskelbti Aukštaitijos metais, pabrėžiant, kad 2023 m. sukanka 700 metų nuo pirmojo reikšmingo Aukštaitijos vardo pagarsinimo tarptautinėje erdvėje. Vyresnio amžiaus visaginiečiai noriai susipažįsta ... Plačiau

Paminėjome Tarptautinę šeimos dieną

Nuo 1994 metų Jungtinės Tautos (JT) oficialiai paskelbė gegužės 15-ąją Tarptautine šeimos diena. Ši diena skatina pagalvoti apie problemas, susijusias su šeimomis, ir pagilinti žinias ... Plačiau

EQUASS 2022 m. rezultatai

Su Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje EQUASS 2022 m. rezultatais, galite susipažinti čia. ... Plačiau

Mama, moteris, šeima = Meilė

2023 m. gegužės 8 d. Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Bendruomenės skyriuje (Vilties g. 1) vyko šventė, kurios metu koncertavo senjorų visuomeninių organizacijų saviveiklos kolektyvai, ... Plačiau

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.