į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
VSPC - karantinas

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 6 d. Visagino socialinių paslaugų centre paskelbtas karantinas.

 
 
SVARBI INFORMACIJA VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir įvedus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, Visagino socialinių paslaugų centre darbas yra organizuojamas nuotoliniu ir įprastu pagal grafikus būdu:

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas ir dirba nuotoliniu bei įprastu būdu. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 616 29 762, el. p. renata.seibokiene@vspc.lt, darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

PAGALBOS NAMUOSE SKYRIUS teikia pagalbą į namus ir dienos socialinę globą namuose ir dirba įprastu būdu. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 674 53 865, el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt, darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. Suinteresuotų asmenų aptarnavimas (informavimas ir konsultavimas) teikiamas tik nuotoliniu būdu. Prašymus socialinėms paslaugoms gauti galima pateikti per socialinių paslaugų informacinę sistemą www.spis.lt.

NAKVYNĖS NAMAI teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas ir dirba įprastu būdu. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 676 16 864, (8 386) 70 866, el. p. zana.gusarenko@vspc.lt.

 

plačiau
 
VSPC nuoširdžiai dėkoja už padovanotas apsaugines kaukes

2020 m. balandžio 1 d. Visagino savivaldybės atstovai įteikė Visagino socialinių paslaugų centrui 60 daugkartinių medžiaginių kaukių, kurias pasiuvo Vaikų kūrybos namų darbuotojai.

Šios kaukės yra skirtos Visagino socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų gavėjams, kurių dauguma – senyvo amžiaus, su negalia, t. y. priklauso rizikos grupei. Visagino socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai nuolat paslaugų gavėjams aiškina kaukių dėvėjimo svarbą, tai yra veiksminga viruso COVID-19 plitimo prevencijos priemonė.

Visagino socialinių paslaugų centras nuoširdžiai dėkoja žmonėms, nelikusiems abejingais, nepagailėjusiems laiko ir pastangų ir padovanojusiems pačiai pažeidžiamiausiai socialinei grupei medžiagines kaukes.

plačiau
 
Dėl VSPC Vaikų dienos centro ir Bendruomenės skyriaus veiklos sustabdymo

DĖL VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRO IR BENDRUOMENĖS SKYRIAUS VEIKLOS SUSTABDYMO NUO 2020 M. KOVO 28 D. IKI 2020 M. BALANDŽIO 13 D. 

 

Vadovaudamasi Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-E-145 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“ pakeitimo“ ir Visagino socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-106 (2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-148 redakcija ir 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-128 redakcija), 20.2. ir 20.12. punktais,

s t a b d a u  nuo 2020 m. kovo 28 d. iki 2020 m. balandžio 13 d. Visagino socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro ir Bendruomenės skyriaus veiklą.

 

VSPC direktorė Stanislava OSTROUCH
 

 
 
Lietuva mūsų širdyse

2020 m. kovo 10 d. Visagino socialinių paslaugų centro Senjorų užimtumo centre veikė kūrybinės dirbtuvės „Lietuva mūsų širdyse“, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.

Visagino kultūros centro darbuotojos V. Abarienė, V. Kociuba ir A. Nikitina mokė senjores gaminti suvenyrus su lietuviška simbolika. Užsiėmimų metu dalyvės dalinosi gerąja patirtimi, skrupulingai kūrė darbelius sau ir savo artimiesiems.

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>