į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“

Visagino savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Visagino socialinių paslaugų centru baigė įgyvendinti projektą „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą.

plačiau
 
VSPC nuo 2021 m. sausio mėn. pradeda teikti apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugą

Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC) nuo 2021 m. sausio mėn. pradeda teikti apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugą, kurią sudaro šios socialinės priežiūros paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.) ir kitos paslaugos, reikalingos asmens savarankiškumui užtikrinti.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius

PASLAUGOS TEIKIMO VIETA: Savarankiško gyvenimo namai yra VSPC padalinys, esantis adresu Taikos pr. 20A, Visaginas.

plačiau
 
Lietuvos keliu

Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyriaus senjorai organizavo akciją „Lietuvos keliu“, skirtą Vasario 16-ajai.

Akcijos  metu buvo pristatytos Galinos Charbedijos kurtos lėlės, aprengtos tautiniais kostiumais su lietuviškais elementais.

plačiau
 
GERAS ŽODIS IR KATEI MALONU

Visagino socialinių paslaugų centre (toliau – VSPC)  pagal projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje (toliau – Globos skyrius) parengtas lengvai skaitomas ir lengvai suprantamas Gyventojų etikos kodeksas. Darbuotojai gyventojus nuosekliai supažindina su etikos kodeksu ir organizuoja  reguliarius kodekso aptarimus.

VSPC Globos skyriaus psichologas, siekdamas, kad gyventojai geriau suprastų etikos kodeksą organizavo užsiėmimus tema, GERAS ŽODIS IR KATEI MALONU. Pasirinkta tema siekiama ugdyti norą kalboje vartoti mandagius žodžius, suteikti moralinę paramą tiems, kuriems jos reikia. Užsiėmimuose vizualiai ir aiškiai pristatomas Gyventojų etikos kodeksas. 

plačiau
 
SVARBI INFORMACIJA VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir įvedus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, rekomenduojame dėl paslaugų konsultuotis nuotoliniu būdu ir iš anksto suderinti vizitą su specialistu.

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 616 29 762, el. p. renata.seibokiene@vspc.lt, darbo dienomis pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka darbo dienomis – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

PAGALBOS NAMUOSE SKYRIUS teikia pagalbą į namus ir dienos socialinę globą namuose. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 674 53 865, el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt, darbo dienomis pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka darbo dienomis – nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Suinteresuotų asmenų aptarnavimą (informavimą ir konsultavimą) teikia tik nuotoliniu būdu. Prašymus socialinėms paslaugoms gauti galima per socialinių paslaugų informacinę sistemą – www.spis.lt.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  sekantis  >>